ԿԱՅՔ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՔ ՁԵՐ ԵՐԿՐՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱԼԿՈՀՈԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ: